MEKANIKKONSTRUKTION. PROJEKTLEDNING. LEDARSKAP. PROTOTYPER. DOKUMENTATION.

VAD VI GÖR

Bectec AB erbjuder konsulttjänster inom i första hand industriteknik. Vi hjälper företag som är i behov av hjälp med konstruktionsresurser, projektledning och ledarskap. Vi hjälper också till med prototypframtagning, tillverkning och CE-märkning. Genom att vi är del av ett stort nätverk kan vi hjälpa till på många områden.
Gå till MEKANIKKONSTRUKTION

MEKANIKKONSTRUKTION

Vi hjälper företag som behöver extra konstruktionsresurser. Antingen för att man saknar egen utvecklingsavdelning. Eller så behöver man en tillfällig förstärkning för ett projekt. Vi gör också löpande produktvård åt dig som vill det.

Gå till PROJEKTLEDNING

PROJEKTLEDNING

Teknisk projektledning har vi flerårig erfarenhet av. Genom att vara en del av utvecklingsteamet och samtidigt leda projekt nyttjar vi våra kompetenser inom både konstruktion och ledarskap.

Gå till LEDARSKAP

LEDARSKAP

Söker ni en ledare/chef för kortare eller längre tid? Vi har erfarenhet av att leda både utvecklingsavdelningar och kundorderkonstruktion som linjechef. Vi har kompetens inom strategiarbete, ledningsarbete, budgetarbete samt personal- och löneansvar.

Gå till PROTOTYPER

PROTOTYPER

För dig som vill levererar vi ett helhetsåtagande från konstruktion till färdig prototyp och CE-märkt produkt.